Deducerea suplimentara pentru credite restructurate

Deducere credite restructurate

sursa foto: www.curieruldevalcea.ro

 

Prin OUG 46/2014 s-au adus noi modificari fiscale, si anume s-a introdus deducerea suplimentara pentru credite restructurate.

Astfel, persoanele fizice care sunt titulare ale unor contracte de credite supuse restructurarii, au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere speciala din salariul realizat pentru credite, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile.

Deducerea se aplica veniturilor din salarii aferente veniturilor cuprinse in perioada ianuarie 2016-decembrie 2017.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cumulativ persoanele fizice pentru acordarea deducerii speciale pentru credite sunt urmatoarele:

a) sa fie titulare a unui contract de credit aflat in derulare la data de 31 mai 2014, indiferent de data acordarii creditului;

b) creditul primit de persoana fizica sa fi fost supus restructurarii, pana la data de 1 ianuarie 2016;

c) persoana fizica sa realizeze venituri brute din salarii, la functia de baza, de pana la 2.200 lei, inclusiv, in fiecare luna a perioadei impozabile in care se acorda deducerea.

Deducerea speciala pentru credite se acorda lunar la locul unde se acorda si deducerea personala pentru contribuabilii care obtin venituri din salarii la functia de baza.

Deducerea se acorda lunar, dupa incheierea perioadei de diminuare a ratei si reprezinta rata din aceasta perioada, dar nu mai mult de 900 lei/luna.

Obligatia acordarii deducerii speciale pentru credite revine angajatorului.

In vederea acordarii facilitatii fiscale, contribuabilul va prezenta angajatorului urmatoarele documente justificative emise de imprumutator:

a)      la solicitarea acordarii deducerii, documentul emis de imprumutator din care sa rezulte: titularul creditului, rata creditului de dupa incheierea perioadei de diminuare a ratei, graficul platilor stabilit in urma restructurarii;

b)      lunar, documentul emis de imprumutator, care atesta plata ratelor conform graficului stabilit in urma restructurarii.

Restructurarea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:

a) sa fie acordata pentru credite care nu inregistreaza intarzieri la plata sau care au intarzieri la plata de cel mult 90 zile;

b) sa conduca la diminuarea cu cel mult 35% a obligatiilor lunare de plata ale debitorului, aferente creditului supus restructurarii, darnu cu mai mult de 900 lei, indiferent daca imprumutul respectiv a fost acordat in lei sau in valuta, pentru o perioada de maximum doi ani;

c) sa asigure prelungirea duratei initiale a creditului cu perioada pentru care se diminueaza obligatiile de plata conform lit.b);

d) suma reprezentand diminuarea prevazuta la lit. b), inclusiv costul suportat de debitor pentru amanarea la plata a acestora, sa fie distribuite uniform pe o durata egala cu cea pentru care a fost acordata diminuarea obligatiilor de plata, incepand cu data de la care nu mai opereaza diminuarea respectiva;

e) imprumutatorul nu poate majora rata dobanzii sau, dupa caz, marja de dobanda, pentru creditele cu dobanda variabila, sau alte costuri aferente creditului si nici nu poate impune alte costuri, altfel decat era prevazut in contract la data restructurarii;

f) imprumutatorul pune la dispoziţia debitorilor, inainte ca acestia sa intre in procedura de restructurare a creditelor, scadentarul aferent intregii durate de viata a mecanismului de restructurare.

 Aceasta deducere se aplica si veniturilor din pensii.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati.