An fiscal diferit de anul calendaristic– contabil şi fiscal

An fiscal diferit de anul calendaristic

sursa foto: www.medierenet.ro

 

Din punct de vedere contabil, posibilitatea legală de a opta pentru un an financiar diferit de anul calendaristic există de câţiva ani.

Contribuabilii care reprezintă o filială a unei companii cu sediul în străinătate a căror an financiar diferă de anul calendaristic au optat să treacă şi ei la un an financiar similar cu al companiei mamă din străinătate, din motive de raportare şi consolidare.

Neajunsul era faptul că aceşti contribuabili nu aveau însă posibilitatea de a trece la an diferit de anul calendaristic şi din punct de vedere fiscal.

Având în vedere necesităţile practice precum şi presiunile mediului de afaceri, prin OUG 102/2013 s-a introdus posibilitatea de a opta pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, cu aplicabilitate din 1 Ianuarie 2014.

Mai concret:

  1. Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar ales;
  2. Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal;
  3. Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat;
  4. Deci sunt 2 aspecte: modificarea exercitiului financiar potrivit legii contabilităţii (însemnând data la care se vor întocmi Situaţiile Financiare), şi modificarea anului fiscal (însemnând data la care se va calcula impozitul pe profit);
  5. Contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continuă efectuarea plăţilor anticipate la nivelul celor stabilite înainte de modificare;
  6. Contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit (D101) şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat.

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi.