Cesiune creanţă TVA de rambursat

cesiune TVA

sursa foto: www.gazetabt.ro

Există frecvente situaţii în care 2 firme din acelaşi grup se află în poziţii diferite din punct de vedere a TVA: una are TVA de plată, iar alta are TVA de rambursat. În mod normal, cea care are TVA de plată ar trebui să achite valoarea TVA către Bugetul de Stat, iar cea care are TVA de recuperat ar trebui să aştepte ca Fiscul să îi ramburseze valoarea TVA.

Astfel de situaţii pot apărea chiar şi între firme care nu fac parte din acelaşi grup, însă între ele se desfăşoară operaţiuni economice care fac ca una din ele să datoreze celeilalte o anumită sumă de bani.

În articolul de săptămâna aceasta o să analizăm posibilitatea ca o firmă care are TVA de rambursat să îl cesioneze unei alte firme care are o datorie faţă de Bugetul de Stat (TVA sau orice altă datorie).

Punctul de referinţă îl constituie prevederile Codului de Procedură Fiscală şi a Ordinului 1308/2009.

Potrivit acestora:

  1. Creanţa unei firme faţă de Bugetul de Stat reprezentând TVA de rambursat al unei firme (cedentul) poate fi cesionată unei alte firme (cesionarul) doar după confirmarea şi stabilirea cuantumului acesteia printr-o decizie a Fiscului. Adică nu este suficient ca cedentul să depună Decontul de TVA cu opţiune de rambursare, ci trebuie ca ulterior acesteia, Fiscul să emită o decizie de rambursare în care să confirme valoarea TVA-ului ce va fi restituit;
  2. Cesiunea creanţei reprezentând TVA de rambursat (confirmată prin decizie a Fiscului) produce efecte faţă de organul fiscal competent în administrarea cedentului numai de la data la care aceasta i-a fost notificată de către cesionar (în scris, prin formularul tipizat anexă la Ordinul 1308/2009;
  3. Obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent, adică valoarea TVA de rambursat confirmată prin decizie din care se scad eventualele obligaţii fiscale ale cedentului;
  4. Cesionarul, în cazul în care înregistrează obligaţii fiscale restante, va depune, concomitent cu notificarea contractului de cesiune, şi o cerere de compensare a obligaţiilor sale fiscale restante;
  5. Fiscul va compensa obligaţiile restante ale cesionarului în limita valorii creanţei de TVA cesionată;
  6. În cazul în care valoarea creanţei de TVA este mai mare decât valoarea obligaţiilor restante ale cesionarului, eventuala diferenţă va fi restituită de Fisc cesionarului;

 Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi.