Cheltuieli de protocol_Tratament fiscal

protocol

sursa foto: www.clker.com

 

 

Definiţia cheltuielilor de protocol o regăsim la pct. 39 titlul III din Normele de aplicare a Codul fiscal, şi anume ” ….cheltuielile ocazionate de acordarea unor cadouri, trataţii şi mese partenerilor de afaceri, efectuate în scopul afacerii.”

1. Din punct de vedere a impozitului pe profit:

Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.

Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, la care se efectuează ajustările fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.

Baza legala:

Codul Fiscal

(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: … a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.

2. Din punct de vedere a TVA:

Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

În schimb, nu constituie livrare de bunuri, deci nu se colectează TVA pentru acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de protocol/reprezentare.

 Se disting 2 cazuri:

Caz A: Bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit.

În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei, însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată şi colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziţiei bunurilor respective.

Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul.

Baza impozabilă, respectiv valoarea depăşirilor de plafon, şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul.

Caz BPentru facturile primite de la furnizori, aferente achiziţiilor de bunuri (apă, cafea, suc, zahăr, etc.) destinate servirii în cadrul şedinţelor de protocol legate de derularea afacerilor, se poate deduce integral TVA facturată de către furnizor, fără ca acest drept să fie limitat.

Pentru exercitarea acestui drept de deducere a TVA trebuie să poată fi justificata acordarea trataţiilor respective în scopul afacerii. Într-un astfel de caz, depăşirea limitei de 2% a cheltuielilor de protocol nu trebuie urmată de colectarea sumei TVA prin emiterea unei autofacturi la închiderea anului fiscal.

Justificarea acordării trataţiilor respective în scopul afacerii (şi anume că mesele respective sunt oferite partenerilor în scopul afacerii) va trebui să poată fi efectuată cu documente. În acest sens, recomandăm întocmirea unor PV prin care să se consemneze data, partenerii de afaceri care au participat la şedinţă/întâlnire, eventual scopul întâlnirii şi subiectele discutate etc.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.

 

 

 

dwdwd