Scutire impozit salarii programatori

Scutire impozit programatori

sursa foto: www.bzb.ro

 

Potrivit prevederilor Codului Fiscal (art. 55 alin. 4 lit. l), completate cu cele din Ordinul 1479/2013, angajaţii care desfăşoară activităţi de creare programe pentru calculator sunt scutiţi de impozit pe salarii.

În vederea scutirii de impozit, trebuie îndeplinite CUMULATIV următoarele condiţii:

1. Angajatorul îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi are ca obiect de activitate (principal sau secundar) crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209). Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin Actul Constitutiv;

2. Salariaţii sunt angajaţi pe unul din următoarele posturi: Analist, Programator, Proiectant de sistem informatic, Inginer/Programator de sistem informatic, Administrator de baze de date, Inginer software, Manager de proiect informatic. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin contractele de muncă ale salariaţilor;

3. Posturile angajaţilor fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centrul de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin organigrama angajatorului;

4. Salariaţii au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2 la Ordin. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu copie legalizată după diplomele angajaţilor;

5. Salariaţii prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1 la ordin. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu fişele de post ale salariaţilor;

6. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anul de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe salariu. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu balanţa analitică a angajatorului în care trebuie să fie înregistrat într-un cont distinct veniturile realizate din crearea de programe pentru calculator;

OBSERVAŢIE: Spre deosebire de vechiul ordin care reglementa condiţiile legale de scutire, actualul Ordin 1479/2013 distinge în mod expres faptul că scutirea se acordă indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului de 10.000 USD.

7. În plus, trebuie să existe contracte de prestări servicii cu clienţii în care să se prevadă expres prestarea de servicii de creare programe pentru calculator, astfel cum acestea sunt menţionate în Anexa 1 la ordin;

8. Pe lângă contracte, trebuie să existe emise facturi în care să fie menţionat expres că reprezintă servicii de creare programe pentru calculator, sau să facă trimitere la contractul de prestări servicii IT menţionat anterior;

9. Trebuie să existe o comandă internă adresată Departamentului IT pentru realizarea fiecărui proiect de către persoana abilitată să angajeze astfel de activităţi (Directorul General, Directorul de Operaţiuni, etc). Prin această comandă internă, recomand să se stabilească faptul că în realizarea proiectului X vor fi implicaţi următorii salariaţi… (trebuie să fie cei pentru care se beneficiază de scutire impozit salarii);

Pentru angajaţii care beneficiază de scutire impozit salarii se întocmeşte un stat de plată distinct.

Toate aceste documente vor trebui păstrate într-un dosar întocmit în acest sens, pentru a putea fi prezentate organului de control la solicitarea acestuia.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.