Tichete cadou şi cadouri acordate salariaţilor – regim fiscal

 

2013 specimen tichet cadou

sursa foto: www.chequedejeuner.ro

 

I.  TICHETE CADOU acordate angajaţilor:

 1. Din punct de vedere a deductibilităţii cheltuielii la calculul impozitului pe profit:

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul Fiscal, aceste cheltuieli pot fi deduse în cadrul cheltuielilor sociale în limita a
2% din valoarea cheltuielilor salariale;

 2. Din punct de vedere a impozitului pe veniturile salariale:

Tichetele cadou acordate de angajator angajatilor sunt prevăzute expres la art. 55 alin. (3) lit. h) din Codul Fiscal precum şi de pct. 109^1 din Normele de aplicare a Codului Fiscal ca având natură salarială. Prin urmare, astfel de venituri vor face obiectul impozitării cu 16% în luna în care sunt acordate.

 3. Din punct de vedere a contribuţiilor sociale:

Tichetele cadou acordate de angajator angajatilor potrivit legii sunt excluse din sfera contribuţiilor sociale, potrivit prevederilor art. 296^15 lit. o) din Codul Fiscal.

 Acordarea tichetelor cadou este obligatorie a fi prevăzută în contractul individual sau colectiv de muncă. În caz contrar, tichetele cadou vor face obiectul contribuţiilor sociale (individuale + ale angajatorului).

II.                  CADOURI acordate angajaţilor:

 1. Din punct de vedere a deductibilităţii cheltuielii la calculul impozitului pe profit:

Cadourile acordate salariaţilor, copiilor salariaţilor ori salariatelor pot fi deduse în cadrul cheltuielilor sociale în limita a 2% din valoarea cheltuielilor salariale;

2. Din punct de vedere a impozitului pe veniturile salariale:

Cadourile în bani sau în natură oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

 3. Din punct de vedere a contribuţiilor sociale:

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale (individuale şi nici datorate de angajatori), în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei;

În cazul depăşirii sumei de 150 lei pentru cadourile oferite, partea care depăşeşte reprezintă venit din salarii şi asupra ei se datorează contribuţii sociale (individuale + ale angajatorului).

III. CONCLUZII:

Acordarea de tichete cadou şi de cadouri reprezintă o măsură de optimizare fiscală pentru angajatori, acestea fiind deductibile (limitat) la calculul impozitului pe profit şi scutite de impozit pe salarii şi de contribuţii sociale. Cu toate acestea, acordarea acestora trebuie efectuată cu mare atenţie, şi anume:

  1. Să vă asiguraţi că acordarea de tichete cadou este prevăzută în contractul individual sau colectiv de muncă;
  2. Să vă asiguraţi ca acordarea de cadouri se efectuează în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor (liste cu angajaţii şi cu numele copiilor minori ai acestora) ori a salariatelor, de ocaziile menţionate anterior, şi că valoarea nu depaşeşte 150 lei pe persoană.