Pro-rata TVA

Pro-rata TVA

sursa foto: Pro-rata TVA

Persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere (cum sunt spre exemplu serviciile medicale, inchirierile de bunuri imobile, operatiuni financiar-bancare, etc) este denumită persoană impozabilă cu regim mixt.

Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de către o persoană impozabilă cu regim mixt utilizate atat pentru operatiuni care dau drept de deducere, cat si pentru operatiuni ce nu dau drept de deducere se determină pe baza de pro-rata.

Pro-rata se determină ca raport între:

a) suma totală, fără taxă, dar cuprinzând subvenţiile legate direct de preţ, a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numărător; şi

b) suma totală, fără taxă, a operaţiunilor prevăzute la lit. a) şi a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate în scopul finanţării operaţiunilor scutite fără drept de deducere sau operaţiunilor care nu se află în sfera de aplicare a taxei.

Pro-rata care se aplica aferent achizitiilor din anul in curs este o pro-rata provizorie, si anume pro-rata aferenta anului anterior sau sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate in anul calendaristic curent in cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.

Persoanele impozabile trebuie să comunice organului fiscal competent (printr-o adresa scrisa), la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.

Taxa de dedus într-un an calendaristic se determină provizoriu prin înmulţirea valorii taxei deductibile aferente achizitiilor pentru fiecare perioadă fiscală din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie determinată pentru anul respectiv.

Taxa deductibila pentru an calendaristic se calculează definitiv prin înmulţirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv, cu pro-rata definitivă. La sfârşitul anului, persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să ajusteze taxa dedusă provizoriu astfel:

a) din taxa de dedus determinată definitiv, se scade taxa dedusă într-un an determinată provizoriu;

b) rezultatul diferenţei de la lit. a), în plus sau în minus după caz, se înscrie în rândul de regularizări din decontul de TVA aferent ultimei perioade fiscale a anului (decontul aferent lunii decembrie).

Pro-rata definitivă se determină procentual şi se rotunjeşte până la cifra unităţilor imediat următoare. La decontul de taxă aferent lunii decembrie in care s-a efectuat ajustarea, se anexează un document care prezintă metoda de calcul al pro-rata TVA.

Prevederile prezentului articol se aplică şi de persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Pentru determinarea pro-rata sumele de la numitor şi de la numărător se determină în funcție de data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei conform regulilor generale.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati.