Ordinul 1802/2014

Ordin 1802

sursa foto: www.curierulnational.ro

 

OMFP 3055/2009 a fost abrogat prin intrarea in vigoare a Ordinului 1802/2014. Noul ordin este aplicabil incepand cu data de 1 Ianuarie 2015. Prin exceptie, in cazul companiilor care au anul financiar diferit de anul calendaristic, aest nou ordin se aplica incepand cu prima zi din anul financiar ales ulterior datei de 1 Ianuarie 2015.

 

Principalele prevederi ale Ordinului 1802:

 

 1. Impartirea companiilor in 3 categorii:
  • Microentităţile
  • Entităţile mici
  • Entităţile mijlocii şi mari

 

 1. Impartirea grupurilor de companii in 2 categorii:
  • Grupurile mici şi mijlocii
  • Grupurile mari

 

 1. Noi principii contabile expres reglementate
  • Principiul contabilităţii de angajamente
  • Recunoasterea pierderilor si datoriilor
  • Principiul necompensării

 

 1. Modificările de politici contabile pot fi determinate de:
  • iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale;
  • o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.

Rezultatul provenit din modificarea politicilor contabile in cazul in care politica afecteaza exercitiul financiar precedent se inregisteraza in contul 1173.

 

 1. Reducerile comerciale primite ulterior facturăriicorectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi.
 2. Nou plan de conturi (au aparut conturi noi si s-au eliminat unele conturi).Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor, din balanţa de verificare la 31.12.2014, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări.
 3. Avansurile in valuta nu se mai reevalueaza. Avansurile in valuta sunt considerate elemente nemonetare si nu vor fi supuse reevaluarii lunare la cursul din ultima zi a lunii. In consecinta, conturile 409, 419, 4093 si 4094 nu se mai reevalueaza incepand cu 2015, adica nu se mai calculeaza diferente de curs valutar.
 4. Includerea costului indatorarii in costul activelor cu ciclu lung de fabricatie.Costurile indatorarii in cazul activelor cu ciclu lung de fabricatie vor fi (in mod obligatoriu) incluse in costurile de productie. OMFP 3055/2009 permitea includerea acestora in costul activului ori recunoasterea lor drept cheltuiala a perioadei.

 

Pentru mai multe detalii va invitam sa ne contactati.