Provizioane pentru garantii de buna executie

Provizioane garantii

sursa foto: www.zf.ro

 

 

Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre executant in favoarea beneficiarului in scopul asigurarii indeplinirii conforme a obligatiilor contractuale asumate, urmand ca la incheierea lucrarilor/expirarea perioadei de garantie, acesta  sa-si recupereze garantia constituita.

Cheltuiala cu constituirea de provizioane pentru garantii acordate clientilor este o cheltuiala deductibila daca societatea a inregistrat pe venituri valoarea lucrarilor pentru care se acorda garantia.

In mod obisnuit, garantia constituita se blocheaza intr-un cont bancar pe perioada lucrarilor de constructii, instalatii, montaj, etc., conform prevederilor contractuale.

Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate.

Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.

Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.

Pentru mai multe detalii va invitam sa ne contactati.