Venituri din premii_regim fiscal

Premii

sursa foto: jurnaluldedrajna.ro

 

 

Premiul reprezinta o recompensa materiala sau o distinctie acordata cuiva pentru meritele deosebite obtinute, de exemplu, intr-un domeniu de activitate, la un concurs.

Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil. Venitul net neimpozabil este stabilit legal in suma de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Deasemenea, nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri. Impozitul calculat si reainut in momentul platii este impozit final. Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la Bugetul de Stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In opinia noastra, acordarea de catre angajator catre angajatii sai de venituri sub forma de premii reprezinta o problema sensibila, avand in vedere posibilitatea de incadrare a acestora in categoria veniturilor de natura salariala (bonusuri sau prime).

Cu toate acestea, Codul Fiscal nu exclude expres posibilitatea acordarii de premii salariatilor (decat in cazul sportivilor). Din acest motiv, apreciem ca venituri din premii pot exista si in relatia dintre angajator si angajatii sai, in urmatoarele circumstante:

  1. Angajatorul sa organizeze un concurs (exemplu: angajatul lunii, cel mai bun proiect etc);
  2. Sa exista un regulament al concursului adus la cunostinta salariatilor;
  3. Angajatii sa isi manifeste intentia de a participa la concurs;
  4. Sa existe un proces de deliberare a castigatorului, pe baza unor criterii obiective stabilite prin regulament;
  5. Castigatorul desemnat sa isi primeasca premiul pe baza de P-V.

Recomandam totusi ca, in cazul abordarii premiilor in relatia angajator-salariati, aceasta sa se faca cu prudenta, cu titlu exceptional si sa nu se constituie intr-o practica de acordare a veniturilor salariale mascate sub forma de premii.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati.