Tichete cadou de combustibil – aspecte contabile şi fiscale

Combustibil

sursa foto: www.curierulnational.ro

 

 

Stare de fapt: o societate comercială (în continuare Compania) acordă clienţilor săi persoane fizice tichete cadou de combustibil. O să analizăm în cele ce urmează aspectele contabile şi fiscale ce decurg din aceasta.

1.      ASPECTE CONTABILE

O să presupunem faptul că, Compania achiziţionează tichete cadou de combustibil în valoare de 10.000 lei, iar costul imprimării tichetelor este de 100 lei

 

  • Achiziţia tichetelor de combustibil

%                                             = 401               10.124 lei

5328 Alte valori                                              10.000 lei

628                                                                      100 lei

4426                                                                      24 lei

  • Plata tichetelor de combustibil

401                              = 5121                                     10.124 lei

 

  • Acordarea tichetelor de combustibil clienţilor

623                              = 5328                         10.000 lei

 

2.      ASPECTE FISCALE

 

2.1.În ceea ce priveşte impozitul pe profit:

Pentru a fi cheltuială deductibilă, acordarea tichetelor de combustibil se poate efectua în următoarele 3 scopuri:

a)   În scop de marketing, promovarea pe noi pieţe;

b)   În scop de reclamă şi publicitate;

c)   În scopuri de protocol.

 

a) Tichetele acordate în scop de marketing, respectiv promovarea pe pieţe noi se acordă nominal, la achiziţia unui alt produs sau serviciu, cu scopul de a investiga piaţa şi necesităţile de consum. Tichetele cadou de combustibil acordate în scop de marketing vor fi deductibile integral la calculul impozitului pe profit.

b) Tichetele cadou acordate în scop de reclamă şi publicitate sunt efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, şi trebuie efectuate în baza unui contract scris. Aceasta presupune ca serviciul de reclamă şi publicitate să fie efectuat de către o firmă specializată, în baza unui contract scris, iar finalitatea acţiunii să fie creşterea vânzărilor firmei. Într-un astfel de caz, Compania va distribui firmei specializate tichetele de combustibil, pentru ca aceasta din urmă să le distribuie mai departe clienţilor.

Tichetele cadou de combustibil acordate în scop de reclamă şi publicitate potrivit celor de mai sus vor fi deductibile integral la calculul impozitului pe profit.

c) Tichetele cadou acordate în scop de cheltuieli de protocol sunt cele ocazionate de acordarea unor cadouri, trataţii şi mese partenerilor de afaceri, efectuate în scopul afacerii.

Cheltuielile de protocol sunt deductibile plafonat în limita a 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit”.

 

2.2.         În ceea ce priveşte TVA

Regimul fiscal diferă în funcţie de modul de încadrare a cheltuielii potrivit punctelor a, b, c de mai sus.

Astfel:

  • Pentru literele a) si b), TVA va fi deductibil integral fiidcă se va considera că respectivele achiziţii sunt efectuate în scopul unor operaţiuni economice;
  • Pentru litera c), cordarea de cadouri în cadrul acţiunilor de protocol în valoare mai mare de 100 lei este considerată livrare de bunuri efectuată către sine. Aceasta va presupune că pentru tichetele cadou acordate unui client în sumă mai mare de 100 lei/cadou, va trebui colectată TVA.

 

2.3.            În ceea ce priveşte impozitul pe venit:

Compania va trebui să procedeze după cum urmează:

  • Va retine impozitul pe veniturile din alte surse în cota de 16% aplicabilă valorii tichetelor de combustibil acordate persoanelor fizice;
  • Va declara impozitul reţinut în Declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la Bugetul de Stat”, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au acordat tichetele de combustibil;
  • Va plăti la Bugetul de Stat impozitul pe veniturile din alte surse reţinut de la persoanele fizice, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au acordat tichetele de combustibil;

Având în vedere faptul că nu se acordă clienţilor o sumă de bani din care să se poată reţine la sursă impozitul de 16%, se practică suportatarea de către Companie pe cheltuiala proprie (nedeductibilă) a impozitului ce nu poate fi reţinut la sursă.