Bunuri facturate în UE dar transportate ulterior – Factură cu sau fără TVA?

Bunuri facturate dar netransportate

sursa foto: auditeam.ro

 

Analizăm cazul unei societăţi comerciale din România care vinde bunuri unei alte societăţi comerciale din UE (să zicem Germania). Ambele societăţi comerciale sunt persoane impozabile din punct de vedere a TVA, societatea din România având calitatea de producător al bunurilor pe care le vinde societăţii din Germania.

Cele 2 societăţi agreează faptul că bunurile vor fi facturate integral la data la care procesul de fabricaţie este finalizat în proporţie de 90%, de la această dată bunurile devenind proprietatea societăţii din Germania. Finalizarea restului de 10% se va realiza în următoarele 5-6 luni, după care bunurile vor fi transportate în Germania la sediul societăţii comerciale din Germania.

Pentru uşurinţa înţelegerii vom lua date concrete: Compania B din Germania comandă la data de 1 Ianuarie 2014 către Compnia A din România producerea şi vânzarea de către aceasta din urmă a unui bun. Compania A demareaza procesul de fabricaţie, iar la data de 1 Aprilie 2014 bunul este finalizat în proporţie de 90%, dată la care, conform înţelegerii, compania A trebuie să factureze bunul către Compania B. Bunul va fi finalizat complet la data de 15 Septembrie 2014 (adică după 168 zile), dată la care va fi transportat în Germania.

Întrebarea la care vrem să răspundem este dacă poate fi emisă factura fără TVA în data de 1 Aprilie 2014, în condiţiile în care bunurile urmează să fie transportateînafara României doar în 15 Septembrie 2014.

Fiind vorba despre o livrare intracomunitară de bunuri, în principiu aceasta este scutită de TVA, factura urmând a se emite fără TVA. Însă, pentru justificarea scutirii de TVA Ordinul 2222/2006 prevede îndeplinirea a 2 condiţii: un cod valid de TVA al cumpărătorului atribuit de autorităţile competente dintr-un stat UE (altul decât România), şi dovada transportului bunurilor din România în celălalt stat UE. Cu titlu de excepţie, se prevede în acelaşi ordin faptul că în cazul acelor operaţiuni care prin specificul lor nu permit vânzătorului să se afle în posesia documentului de transport la momentul faptului generator (data transferului dreptului de proprietate), justificarea se va putea realiza într-un termen de 90 zile.

Revenind la cazul nostru, avem o livrare intracomunitară de bunuri, însă justificarea scutirii de TVA cu documentul de transport nu poate fi efectuată la data emiterii facturii (data faptului generator), şi nici măcar într-un termen de 90 zilede la această dată (după cum ziceam, bunurile vor fi transportate doar în 15 Septembrie, deci după 168 zile).

În consecinţă, în opinia noastră, în astfel de situaţii Compania A va trebui să emită factura de livrare cu TVA 24% întrucât nu poate justifica scutirea de TVA în condiţiile legii. La data transportării bunurilor înafara României (dată la care este disponibil documentul de transport), Compania A va putea storna factura iniţială emisă cu TVA şi să o reemită fără TVA, urmând să o comunice Companiei B din Germania. În cazul emiterii facturii iniţiale fără TVA, considerăm că Fiscul este îndreptăţit să stabilească în sarcina companiei A din România dobânzi şi penalităţi de întârziere între data expirării termenului “de graţie” de 90 zile şi data transportării efective a bunurilor înafara României.