Reevaluare clădire “în sus” – consecinţe fiscale

reevaluare cladire

sursa foto: www.casa-construct.ro

 

 

Analizăm cazul unei clădiri a cărei valoare netă contabilă la data de 31.12.2013 era de 20.000 RON, şi având o durată rămasă de amortizare de 10 luni. Drept urmare, valoarea amortizării lunare este de 2.000 RON.

La data de 31.12.2013, clădirea este reevaluată la valoarea de 100.000 RON.

O să identificăm mai jos principalele implicaţii fiscale şi contabile ce rezultă ca urmare a operaţiunii de reevaluare.

Înregistrarea surplusului de valoare constatat ca urmare a reevaluării, în valoare de 80.000 RON (100.000-20.000):

212 = 105    80.000 RON

Înregistrarea amortizării lunare:

6811 = 2812   10.000 RON (100.000 RON/ 10 ani)

Observaţie: Amortizarea lunară în valoare de 10.000 RON pe lună (100.000 RON/10 luni rămase) este deductibilă integral. În schimb, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul Fiscal, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale.

În alte cuvinte, amortizarea lunară va fi deductibilă în cuantum de 10.000 RON pe lună, însă diferenţa dintre noua valoare a amortizării şi vechea valoare va fi considerată a fi venit impozabil, concomitent cu deducerea amortizării. Impozitarea se va realiza prin nota contabilă:

105 = 1065    8.000 RON (10.000 RON – 2.000 RON)

În concluzie, creşterea de valoare a clădirii nu are un impact fiscal din punct de vedere a impozitului pe profit, întrucât creşterea valorii deductibile a amortizării lunare de 8.000 RON (de la 2.000 RON la 10.000 RON) este anulată de obligativitatea de a impozita lunar rezerva din reevaluare cu aceeaşi sumă de 8.000 RON (10.000 RON – 2.000 RON).

La finalul celor 10 luni de amortizare rămase, compania care are în evidenţele sale contabile respectiva clădire va înregistra o amortizare de 100.000 RON (10.000 *10 luni). În acelaşi timp, va înregistra în contul 1065 (care reprezintă venit impozabil) suma de 80.000 RON [(10.000 RON – 2.000 RON)*10 luni]. Ca şi impact fiscal, diferenţa de 20.000 RON reprezintă exact echivalentul valorii nete contabile a clădirii de dinainte de reevaluare.

Dacă la finalul celor 10 luni compania decide să utilizeze în continuare respectiva clădire, va trebui să îi stabilească o nouă valoare (printr-o nouă reevaluare) precum şi o nouă durată de funcţionare. Amortizarea noii valori va fi deductibilă ca calculul impozitului pe profit, însă această cheltuială va fi anulată integral de impozitarea rezervei din reevaluare prin nota 105 = 1065, care va fi considerată venit impozabil.