Factura emisa cu intarziere – consecinte fiscale

factura fiscala

sursa: contaconect.ro

Conform prevederilor Codului Fiscal (art. 155 alin. 15), factura trebuie emisa pana cel tarziu in data de 15 a lunii urmatoare celei in care intervine faptul generator (livrarea de bunuri sau prestarea de servicii).

In practica insa, sunt frecvente situatiile in care contribuabilul nu emite factura pana la aceasta data, din cel putin unul din urmatoarele doua motive: 1.nu doreste sa colecteze TVA-ul si sa recunoasca venitul aferent pana la data la care isi incaseaza banii, si 2. pur si simplu interpreteaza in mod gresit momentul la care intervine faptul generator.

Imi propun sa te informez despre implicatiile fiscale care pot decurge din aceasta, atat in ceea ce priveste firma prestatoare cat si implicatiile la firma beneficiara a livrarii de bunuri/prestarii de servicii.

La firma prestatoare: la un eventual control, Fiscul este indreptatit sa stabileasca prin decizie colectarea TVA in sarcina acesteia de la data la care factura ar fi trebuit emisa, calculand in acelasi timp majorari si penalitati de intarziere. Totodata, Fiscul va putea dispune si marirea bazei impozabile a impozitului pe profit ori pe venit aferent perioadei in care factura ar fi trebuit emisa, cu venitul respectiv.

La firma beneficiara: intrebarea este cum va putea aceasta sa isi deduca TVA-ul si cheltuiala aferenta, cata vreme firma prestatoare nu i-a emis o factura in acest sens? Va putea firma prestatoare sa ii emita o factura, fara ca prin aceasta sa isi dubleze colectarea de TVA si recunoasterea veniturilor?

Raspunsul la aceasta intrebare il regasim in prevederile art. 159 alin. (3) din Codul Fiscal, potrivit carora  „Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal și au fost constatate și stabilite erori în ceea ce privește stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecție … către beneficiari. Pe facturile emise se va face mențiunea că sunt emise după control și vor fi înscrise într-o rubrică separată în decontul de taxă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele și în condițiile stabilite…”

 Concluzii:

  1. Firmei prestatoare ii va fi incarcata de catre Fisc in fisa pe platitor TVA colectata si impozit pe profit/venit in baza deciziei Fiscului;
  2. Firma prestatoare va putea emite o factura pe care sa o comunice firmei beneficiare. In aceasta factura, se va mentiona ca este emisa dupa control fiscal, iar firma prestatoare nu va trebui sa mai colecteze TVA si sa recunoasca inca o data venitul aferent acestei facturi;
  3. Firma beneficiara va putea sa deduca TVA-ul si cheltuiala in baza acestei facturi.